Címlap

Bejelentkezés


Jogszabály-gyűjtemény: Szőlészet-borászat


2009. augusztus 1-jén lép hatályba a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról, illetve a hegyközségekről szóló törvény-módosítás. 2009. augusztus 1-jén lép hatályba a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról, illetve a hegyközségekről szóló törvény-módosítás. A jogszabály elsősorban a borszőlő telepítésével, művelésével, kivágásával, a borászati termékek előállításával, forgalomba hozatalával, nyilvántartásuk rendszerével összefüggő tevékenységeket, illetve a szőlőtermesztéssel és bortermeléssel kapcsolatos szakigazgatási feladatokat és hatásköröket szabályozza. 2009. évi XXXIX. törvény http://www.fvm.hu/main.php?folderID=962&articleID=14317&ctag=articlelist&iid=1
SZABAD FÖLD