Címlap

Bejelentkezés


Újabb uniós szabályokat kell magolni!


Millióktól eshet el, aki nincs tisztában az úgynevezett kölcsönös megfeleltetés előírásaival. Ez egy uniós szabályhalmaz, melyet a gazdálkodók mindenhol kötelesek betartani. Nálunk januártól kell alkalmazni ezeket.

Az év elejétől a közösségi agrártámogatások jelentős része, mintegy 300-350 milliárd forint maradéktalanul csak azoknak a gazdálkodóknak fizethető ki, akik betartják a környezetvédelem, a természetvédelem, az élelmiszerbiztonság, valamint az állatvédelem alapvető követelményeit, továbbá az általuk megművelt területeket megfelelő állapotban tartják. Ennek a szakmai feltételrendszernek a jogi kategóriája a kölcsönös megfeleltetés.

Az Európai Unió ezt a szabályrendszert a Közös Agrárpolitika reformja egyik meghatározó elemének tekinti. A kölcsönös megfeleltetés betartandó szakmai előírások és követelmények összessége, illetve az ezekhez kapcsolódó ellenőrzési és szankciórendszert is magában foglalja. A jogszabályokban foglalt gazdálkodási követelményeket 18 jogi norma alapján kell alkalmazni, továbbá ehhez társul még a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot biztosításának gyakorlata is.
A jogszabályban foglalt gazdasági követelmények érintik a természet- és környezetvédelmet, a köz-, az állat- és a növényegészségügyet, valamint az állatjóléti követelményeket is, különös tekintettel az állatok kíméletére. Az egyes követelményeket rögzítő előírások bevezetését meghatározott ütemezés szerint kell végrehajtani. A bevezetést ez év január 1-jétől kell megkezdeni. A természet- és környezetvédelmi, továbbá az állatjelölési és nyilvántartási követelményeket kell ez év elejétől végrehajtani; az élelmiszerbiztonsági, köz-, állat- és növény-egészségügyi követelményeket 2011. január 1-jétől kell bevezetni, míg az állatjóléti követelményeket 2013. január 1-jétől kell alkalmazni. A helyes mezőgazdasági és környezeti állapotra vonatkozó előírások pedig már 2004 elejétől érvényben vannak.

A kölcsönös megfeleltetés bevezetésének célja, hogy segítséget nyújtson a fenntarthatóbb gazdálkodáshoz, és jobban összhangba hozza a Közös Agrárpolitikát (KAP) az uniós fogyasztók és adófizetők elvárásaival. Ezért kiemelten fontos a gazdálkodók megfelelő és részletes tájékoztatása e kérdéskörben.
Annak érdekében, hogy minden érintett közvetlenül is megismerhesse a részletes követelményeket és előírásokat, valamint azok alkalmazásához hasznos tanácsokat is kapjon, és a támogatásokhoz minél teljesebb mértékben hozzá tudjon jutni, tájékoztató füzetet készítettek a szakemberek és ezt eljuttatják minden érintett gazdálkodóhoz.

Hamarosan valamennyi regisztrált gazdálkodó megkapja azt a gazdálkodói kézikönyvet, amelyet a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, továbbá a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal munkatársai állítottak össze a kölcsönös megfeleltetés szabályairól, amelyeket ez év elejétől kell alkalmazni.SZABAD FÖLD