Címlap

Bejelentkezés


Környezetvédelmi termékdíj: lejárt a türelmi idő, büntetnek a vámosok!


TERMÉKDÍJ0226

Januártól a vámosok fokozottan ellenőrzik a termékdíj köteles terméket forgalmazó vagy felhasználó vállalkozókat. A türelmi idő lejártával nyilvántartási, bevallási és fizetési kötelezettségüket nem teljesítő cégek büntetésre számíthatnak.

A termékdíj 1995 óta a hazai jogrendszer része, az utóbbi időszakban egyre többet hallunk róla. Tavaly huszonnégymilliárd forintos bevételt hozott a költségvetésnek. A Vám és Pénzügyőrség tájékoztatása szerint tavaly az érintett nyolcvanezer gazdálkodóból mintegy húszezren tettek eleget kötelezettségüknek és jelentkeztek be a hatóságokhoz.
"A vámhatóság 2008. január elsején vette át az APEH-től a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos teendőket. Az első félévet munkatársaink képzésére használtuk fel, egyúttal türelmi időt adtunk a gazdálkodóknak a felkészülésre, ebben az időszakban nem ellenőriztünk. Ellenőrizni a második félévben kezdtünk, ezer vizsgálatunk több mint felénél különböző hiányosságokat tapasztaltunk. Tipikus hiba, hogy az érintettek nem ismerik a vonatkozó jogszabályokat, nem tudták eldöntetni, hogy kötelezettek-e vagy sem. 2009-ben a környezetvédelmi termékdíj fizetésében érintettek ellenőrzése folytatódik, sőt fokozódik. Eljárás alá vonható bármely gazdálkodó, akinél feltételezhető, hogy termékdíjköteles terméket forgalmaz, felhasznál vagy ilyen tevékenységet végez. Az ellenőrzések fő célja rábírni a nem fizetőket az önkéntes jogkövető magatartásra." - mondja Sipos Jenő, a Vám- és Pénzügyőrség szóvivője.

A törvény vámtarifaszámok segítségével határozza meg a termékdíjköteles termékeket. Ide tartoznak például az egyéb kőolajtermékek (kenőolajok), a gumiabroncs, a hűtőközeg, az akkumulátor, a reklámhordozó papír (szórólap) illetve az elektromos és elektronikai berendezések. Ide tartozna a csomagolás is, ám ebben az esetben a vámtarifaszámok alkalmazására nincs lehetőség, ezért a különféle csomagolásokat KT-(környezetvédelmi termékdíj) kódokkal különböztetik meg.
Termékdíjat fizetni annak kell, aki először hozza forgalomba Magyarországon a termékdíjköteles terméket, vagy saját célra használja fel. Fizetni csak a Magyarországon hulladékká váló termékek után kell. A közösség más tagállamaiból történő behozatal esetén a kötelezettség azt terheli, aki a termékdíj köteles terméket Magyarországra behozza, és itt belföldi forgalomba bocsájtja vagy saját célra használja fel. Harmadik országból (import) történő behozatal esetén a termékdíjat a vámkezelés során, a vámadósnak kell megfizetnie.

Január elsejével a jogszabályváltozás néhány újdonságot is magával hozott, például termékdíj fizetésére kötelezik a bérben gyártatót is. Egy másik változás a termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalását érintette. Nem jogszerű, ha a számlán nem az átvállalás pontos szövegét tüntetik fel. Változás, hogy a szerződés keretében történő átvállalást nyilvántartásba vétel céljából a vámhatósághoz kell benyújtani. Ez évtől éves bevallást alkalmazhat az a személy is, akinek az egyéb adónemeknél évente kell bevallást benyújtania. Szintén évente egyszer kell bevallani az újrahasználható csomagolást érintő termékdíj-fizetési kötelezettséget. Jelentős változás idéntől a kereskedelmi csomagolás kategórián belüli egységes díjtétel és a levonási rendszer alkalmazásának lehetősége is.


VÁLLALKOZÓINEGYED