Címlap

Bejelentkezés


2012. július 1-től, vasárnaptól él a fordított adózás rendje!


A Nemzeti Adó-és Vámhivatal külön tájékoztatót készített az érintettek számára , mely itt olvasható:

http://www.nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/ado/afa080101_hatalyos/fordad_2...

Röviden összefoglalva:

A következő termékekre kerül bevezetésre a fordított ÁFA:
kukorica, búza, árpa, rozs,tritikálé,zab, napraforgómag,
repcemag, olajrepcemag, szójabab.

A törvény értelmében a mg-i termelő az értékesítése után nem
számít fel áfát, vagyis nettó áron értékesít. A forgalmi
adót majd a a vevő fizeti be közvetlenül az államkasszába.

A kompenzációs felárral történő értékesítés VÁLTOZATLAN
FORMÁBAN tovább működhet, rájuk NEM VONATKOZIK a fordított
adózás (mivel ez a réteg nem is ÁFA-körös...)!

A rendelkezés 2 éves átmeneti időszakra vonatkoznak.

Új adatszolgáltatási kötelezettséget is előír, amelyet
azoknak az adóalanyoknak kell teljesíteni, akik a ford.
adózás hatálya alá eső terméket értékesítenek vagy szereznek
be. Az adóalanynak az adómegállapítási időszakról benyújtott
áfa-bevallásában nyilatkoznia kell a vevő adószámáról, a
termékértékesítés teljesítésének a napjáról, valamint -
vámtarifaszám szerinti bontásban – az értékesített termék
kilogrammban meghatározott mennyiségéről, és ezer forintra
kerekített összegben meghatározott adóalapjáról.

Az adóalany kérelmére az adóhatóság az adóév végéig az
általános forgalmi adó gyakorított elszámolását
engedélyezheti. A kérelmet – melyre nincs adóhatóság által
rendszeresített nyomtatvány ! – írásban, az eljárásra
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóalany
székhelye, állandó telephelye, ennek hiányában állandó
lakóhelye szerinti megyei adóigazgatósághoz kell benyújtani.
Az adóhatóság a gyakorított elszámolást – az adóév végéig –
különösen abban az esetben engedélyezheti, ha az adózó
beszerzéseit terhelő levonható előzetesen felszámított
forgalmi adókulcs magasabb az áthárított
forgalmiadó-kulcsnál, illetőleg az adózó beruházást valósít
meg. Az éves bevallásra kötelezett adózó év közben
negyedévenkénti, a negyedévenkénti bevallásra kötelezett
adózó a havonkénti elszámolás és bevallás engedélyezését
kérheti. A gyakorított elszámolás lehetőségét az adóhatóság
az adóév végéig engedélyezheti. A gyakorított elszámolás
évközi engedélyezése esetén az engedély szerinti bevallási
kötelezettségre áttérést megelőző, bevallással le nem zárt
időszakra vonatkozó adókötelezettséget meg kell állapítani,
be kell vallani, meg kell fizetni. Az Áfa tv.
áfa-visszaigénylésre vonatkozó szabályait természetesen az
engedély alapján történő gyakorított elszámolás esetén is
alkalmazni kell.

Javaslom, mindenki egyeztessen a könyvelőjével a változásokról!AGROLINE